Artists

Artist Nguyễn Hoài Thương

Artist Viet Nam: Nguyen Hoai Thuong

Studio: Thuong Tattoo

Add: 142 Ho Van Hue, dist Phu Nhuan, HCM city,Viet Nam

Facebook: Thuong Tattoo

Hotline: +84905479787

Một số tác phẩm do artist Nguyễn Hoài Thương thực hiện:

Không gian tại Thương Tattoo studio:

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *