Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn quang

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn quang

Công bố hợp quy thiết bị thiết bị truyền dẫn quang là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn về chất lượng cho sản phẩm và sức khỏe tính mạng cho người tiêu dùng

thiet bi truyen quang

Công bố chứng nhận hợp quy thiết bị truyền dẫn quang

Chứng nhận hợp quy là quá trình thử nghiệm, đánh giá quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do nhà nước ban hành không. Chứng nhận hợp quy là việc thực hiện một cách bắt buộc nếu không thực hiện có thể bị xử lý theo pháp luật. Và theo Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn, Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy thì thiết bị truyền dẫn quang là sản phẩm cần công bố chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường tiêu thu. Và việc công bố chứng nhận cũng như hợp quy thiết bị viễn thông có những thủ tục hồ sơ như nhau tham khảo tại bài : Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông như sau

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật QCVN 2:2010/BTTTT- QCVN 7:2010/BTTTT

Hi vọng những thông tin cơ bản trên đây về việc Công bố hợp quy thiết bị truyền dẫn quang của diễn đàn công bố sản phẩm chúng tôi sẽ giúp ích cho quý khách.

Tác giả: vanthangit17

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *